Inleidende bepalingen
TotDinsdag vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens door TotDinsdag. U wordt aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TotDinsdag is statutair gevestigd aan de Roodenbroek 18 7007DN te Doetinchem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67057942. TotDinsdag is per e-mail te bereiken via info@totdinsdag.nl en telefonisch via +31 6 143 78 256.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TotDinsdag omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft TotDinsdag aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door TotDinsdag valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TotDinsdag behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens betreft dat het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. TotDinsdag heeft de gegevens die op uw computer staan nodig om de computer te kunnen repareren. Tevens moet er een back-up van de persoonsgegevens op uw computer worden gemaakt op een NAS om de desbetreffende persoonsgegevens te kunnen behouden. Door ondertekening van deze privacyverklaring geeft u de vereiste toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u het contactformulier op de website van TotDinsdag heeft ingevuld, betreft de rechtsgrond dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft dan namelijk het hiervoor bestemde vakje aangevinkt waarmee u toestemming heeft verleend aan TotDinsdag voor het verwerken van de ingevulde persoonsgegevens.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan TotDinsdag te verstrekken, is TotDinsdag niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat TotDinsdag niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijke geval bij u.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien uw computer gerepareerd wordt door TotDinsdag. Alle persoonsgegevens die op uw computer staan worden dan verwerkt. Daarnaast kunt u ook via het contactformulier op de website van TotDinsdag uw gegevens invullen. Enkel uw e-mailadres wordt dan verzameld door TotDinsdag om contact met u op te kunnen nemen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang de overeenkomst met TotDinsdag loopt. Indien TotDinsdag aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst voldaan heeft, worden de verzamelde persoonsgegevens verwijderd en de verzamelde data teruggezet. Voor de persoonsgegevens die via het contactformulier op de website verzameld worden, geldt een termijn van 3 maanden voor de opslag. Na deze termijn worden de verzamelde persoonsgegevens verwijderd.

Cookies
TotDinsdag maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TotDinsdag bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt TotDinsdag om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Beveiliging
TotDinsdag heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast maakt TotDinsdag bij alle omgevingen gebruik van Multi-Factor Authentication. Elke twee of drie maanden worden alle wachtwoorden gewijzigd door TotDinsdag.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Europa.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u de door u verstrekte gegevens wil inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar info@totdinsdag.nl.

Klachten
Mocht u een klacht willen indienen over TotDinsdag met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@totdinsdag.nl. Ook kunt u dit doen bij de toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).